Byråkrati

Kallelse till Årsmöte 2021

Tid: Måndag 22 november 2021, klockan 19:00 Plats: Berglunds Bageri, Kungsgården Förslag till dagordning: 1. Årsmötets öppnande. 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 4. Fastställande av röstlängd. 5. Fastställande av att årsmötet har blivit utlyst enligt stadgarna. 6. Fastställande av dagordning för mötet. 7. Styrelsens verksamhetsberättelse …

Kallelse till Årsmöte 2021 Läs mer »

Kallelse till Årsmöte 2020

Tid: Tisdag 29 september 2020, klockan 19:00 Plats: Berglunds bageri, Sandbackagatan 3 Kungsgården Om du vill se dagordningen kan du klicka på bilden nedan. Sidan är dock lösenordskyddad, men lösenordet kan du hitta på föreningens Facebooksida alternativt kontakta mig. Välkomna 🙂

Endast för medlemmar

Detta är en indexsida för medlemmarnas lösenordsskyddade sidor. Kallelse till Årsmöte 2020

Stadgar för Företagarna i Kungsgården

§ 1. Förenings namn. Förenings namn är Företagarna i Kungsgården ideell förening § 2. Styrelsens säte. Styrelsen har sitt säte i Sandvikens Kommun. § 3. Föreningens ändamål. Föreningen är en oberoende, ideell näringspolitisk organisation med ändamål att främja enskild företagsamhet. Föreningen är partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obunden. Föreningen har till ändamål att; skapa gemensamma …

Stadgar för Företagarna i Kungsgården Läs mer »

Om företagarna i Kungsgården

Vi är en förening som består av företag i Kungsgården med omnejd. Föreningen är en oberoende, ideell näringspolitisk organisation med ändamål att främja enskild företagsamhet. Föreningen är partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obunden. Föreningen har till ändamål att: Skapa gemensamma arrangemang/evenemang för att tillsammans stärka orten Kungsgården. Genom förening/nätverk skapa sammanhållning mellan ortens företag. Sätta …

Om företagarna i Kungsgården Läs mer »