Välkommen önskar vi Flamma Säkerhet & Utbildningar AB.

Emilie Eklund är säkerhetsrådgivare ADR/RID/IMDG & ADR-instruktör och driver företaget Flamma Säkerhet & Utbildningar AB som erbjuder:

  • Utbildningar i ADR (farligt gods) och YKB Gods samt utbildningar inom brand och hjärt- lungräddning. Säkerhetsrådgivning ADR/RID/IMDG.
  • Erbjuder ADR-, brand- och HLR-utbildningar samt säkerhetsrådgivning för transport av farligt gods på väg, järnväg samt till sjöss. Erbjuder också YKB fortbildning, samtliga delkurser!

Klicka på loggan för att komma till webbsidan där hittar mera information.

Flamma Säkerhet & Utbildningar AB finns även på Facebook.

Flamma Säkerhet & Utbildningar AB
Kusbackavägen 17
81293 Kungsgården

Telefon: 073-5001704

Kallelse till Årsmöte 2022Kallelse till Årsmöte, Företagarföreningen i Kungsgården

Tid: Måndag 4 april, klockan 19:00
Plats: TVS, Anders Backman, Färnmursvägen 10, Kungsgården

Förslag till dagordning
1. Årsmötets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
4. Fastställande av röstlängd.
5. Fastställande av att årsmötet har blivit utlyst enligt stadgarna.
6. Fastställande av dagordning för mötet.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
8. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.
9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
12. Fastställande av årsavgift och eventuella arvoden.
13. Val av föreningens ordförande för två år.
14. Val av föreningens kassör för två år.
15. Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter för en tid av två år.
16. Val av revisorer för en tid av ett år.
17. Val av ledamöter till valberedning för en tid på tre år.
18. Behandling av inkomna motioner.
19. Övriga frågor
20. Årsmötets avslutning.

Välkomna!

Styrelsen

Fel på webbsidor.

Tidigare idag fick jag ytterligare varningar att det finns brutna länkar på webbsidan.

Nytt fel är att webbadressen till Handelshuset inte funkar så den är nu bottagen.

Men sen har Kungsgårdens läkarmottagning fortfarande fel på webbsidan, trots att jag meddelade det redan den 6 januari. Så därför måste jag ta bort länken dit nu.

Nu kanske jag låter gnällig, men jag har installerat och aktiverat ett tillägg för att hitta URL-404 länkar innan Google hittar dem och skickar ut en varning. Google gillar nämligen inte webbsidor med fel och fixar man inte det så kommer man inte med i listan på sökresultaten.

Så kolla gärna upp att ni har rätt telefonnummer, e-postadresser samt att länkarna till era webbsidor funkar. Sen meddelar ni mig innan Google gör det.

Välkommen önskar vi Formunikum.

Cathrine Björklund som har företaget Formunikum är sjuksköterska och barnmorska samt utbildad inom akupunktur.

Hon utför bl.a.

  • Estetiska injektionsbehandlingar i syfte att reparera och förebygga.
  • Medicinska injektionsbehandlingar mot svettningar, tandagnisslan och huvudvärk.

Klicka på bilden nedan för att komma till Instagram.

Klicka på loggan för att komma till Facebooksidan.

Formunikum
Cathrine Björklund
Ovansjövägen 247
81240 Kungsgården
070-3079228

Gott Nytt År

Företagarna i Kungsgården önskar alla kunder och kollegor ett Gott Nytt år.

Kallelse till Årsmöte 2021

Tid: Måndag 22 november 2021, klockan 19:00
Plats: Berglunds Bageri, Kungsgården

Förslag till dagordning:

1. Årsmötets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
4. Fastställande av röstlängd.
5. Fastställande av att årsmötet har blivit utlyst enligt stadgarna.
6. Fastställande av dagordning för mötet.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
8. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.
9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
12. Fastställande av årsavgift och eventuella arvoden.
13. Val av föreningens ordförande för två år.
14. Val av föreningens kassör för två år.
15. Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter för en tid av två år.
16. Val av revisorer för en tid av ett år.
17. Val av ledamöter till valberedning för en tid på tre år.
18. Behandling av inkomna motioner.
19. Övriga frågor.
20. Årsmötets avslutning.

Välkomna!
// Styrelsen