Välkommen önskar vi Formunikum.

Cathrine Björklund som har företaget Formunikum är sjuksköterska och barnmorska samt utbildad inom akupunktur.

Hon utför bl.a.

  • Estetiska injektionsbehandlingar i syfte att reparera och förebygga.
  • Medicinska injektionsbehandlingar mot svettningar, tandagnisslan och huvudvärk.

Klicka på bilden nedan för att komma till Instagram.

Klicka på loggan för att komma till Facebooksidan.

Formunikum
Cathrine Björklund
Ovansjövägen 247
81240 Kungsgården
070-3079228

Gott Nytt År

Företagarna i Kungsgården önskar alla kunder och kollegor ett Gott Nytt år.

Kallelse till Årsmöte 2021

Tid: Måndag 22 november 2021, klockan 19:00
Plats: Berglunds Bageri, Kungsgården

Förslag till dagordning:

1. Årsmötets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
4. Fastställande av röstlängd.
5. Fastställande av att årsmötet har blivit utlyst enligt stadgarna.
6. Fastställande av dagordning för mötet.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
8. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.
9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
12. Fastställande av årsavgift och eventuella arvoden.
13. Val av föreningens ordförande för två år.
14. Val av föreningens kassör för två år.
15. Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter för en tid av två år.
16. Val av revisorer för en tid av ett år.
17. Val av ledamöter till valberedning för en tid på tre år.
18. Behandling av inkomna motioner.
19. Övriga frågor.
20. Årsmötets avslutning.

Välkomna!
// Styrelsen

Evenemang i Kungsgårdens Herrgård 2021

Nu är det 3 evenemang på gång i Kungsgårdens Herrgård som ni hittar här.

Den 7 augusti kommer Thomas Di Leva till Kungsgården.
Ni kan se och lyssna klockan 18:30 eller 20:30

Köp biljetter här.


Lördag den 28 augusti klockan 20:30 kan ni se Eric Gadd i Kungsgården.

Köp biljetter här.


Lördag den 4 september 2021 klockan 19:00 kan ni se Dotter i Kungsgårdens Herrgård.
Några bilder från förra året hittar ni här.

Köp biljetter här.


Gott Nytt år.

Kungsgårdens företagare önskar alla kunder ett Gott Nytt År!