Välkommen önskar vi Flamma Säkerhet & Utbildningar AB.

Emilie Eklund är säkerhetsrådgivare ADR/RID/IMDG & ADR-instruktör och driver företaget Flamma Säkerhet & Utbildningar AB som erbjuder:

  • Utbildningar i ADR (farligt gods) och YKB Gods samt utbildningar inom brand och hjärt- lungräddning. Säkerhetsrådgivning ADR/RID/IMDG.
  • Erbjuder ADR-, brand- och HLR-utbildningar samt säkerhetsrådgivning för transport av farligt gods på väg, järnväg samt till sjöss. Erbjuder också YKB fortbildning, samtliga delkurser!

Klicka på loggan för att komma till webbsidan där hittar mera information.

Flamma Säkerhet & Utbildningar AB finns även på Facebook.

Flamma Säkerhet & Utbildningar AB
Kusbackavägen 17
81293 Kungsgården

Telefon: 073-5001704

Comments are closed.