Kallelse till Årsmöte 2022

Kallelse till Årsmöte, Företagarföreningen i Kungsgården Tid: Måndag 4 april, klockan 19:00 Plats: TVS, Anders Backman, Färnmursvägen 10, Kungsgården Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande. 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 4. Fastställande av röstlängd. 5. Fastställande av att årsmötet har blivit utlyst enligt stadgarna. 6. …

Kallelse till Årsmöte 2022 Läs mer »